Tại một sự kiện dành cho các nhà đầu tư, Giám đốc điều hành của công ty cổ phần Thụy Điển, Lars Wingefors, nói rằng công ty của ông không còn có kế hoạch đóng cửa các bộ phận nữa.

Embracer Group nhận được nhiều lời ngỏ ý muốn bán lại công ty Embracer-group-nhan-duoc-nhieu-de-nghi-ban-cong-ty-1711935002-3
Embracer Group chưa có kế hoạch mở rộng thêm công ty thành viên. Ảnh: Wccftech.
Theo Wingefors, các công ty được bán có dòng tiền âm nên việc bán chúng là cần thiết để cải thiện hiệu quả tài chính của Embracer Group. Các studio còn lại trong khu vực nắm giữ là cần thiết cho sự phát triển hơn nữa. “Bây giờ, nếu không phải hàng ngày thì hàng tuần, chúng tôi nhận được nhiều lời mời của các công ty muốn bán một số tài sản nhất định cho tập đoàn Embracer. Tôi đã nói rõ rằng chúng không mua cũng không được bán vì hiện là một phần rất quan trọng của tập đoàn”, ông Wingefors nói.

Wingefors cũng tuyên bố rằng với việc bán Gearbox Entertainment, công ty này đã hoàn tất quá trình tái cơ cấu, bắt đầu vào tháng 6 năm 2023. Theo kế hoạch, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3 năm 2024, tuy nhiên, trong báo cáo tài chính mới nhất, Embracer Group cho biết khó có thể đạt được mục tiêu trước thời hạn. Đặc biệt, họ nghi ngờ khả năng giảm nợ ròng xuống 8 tỷ kronor Thụy Điển (760 triệu USD) trước ngày 31/3.

Embracer Group nhận được nhiều lời ngỏ ý muốn bán lại công ty Embracer-group-nhan-duoc-nhieu-de-nghi-ban-cong-ty-1-1711935082-17
Hãng đang hướng đến quản lý các công ty hiệu quả hơn thay vì mở rộng. Ảnh: IGN.
Wingefors nhấn mạnh dù đã kết thúc quá trình tái cơ cấu nhưng Embracer Group vẫn chưa có kế hoạch quay trở lại chiến lược trước đó và tích cực mua lại các công ty game. “Còn quá sớm để nói về những thương vụ mua bán và sáp nhập mới. Bây giờ chúng tôi đang ở giai đoạn cuối của việc nghiên cứu. Ưu tiên chính của chúng tôi là hiểu cách có thể xây dựng các quy trình và cấu trúc tốt hơn, cách sử dụng các tài sản hiện có và cải thiện cách hoạt động của chúng. Mục tiêu của chúng tôi là tăng lợi nhuận và dòng tiền chỉ bằng cách phát triển các sản phẩm chất lượng cao”, người đứng đầu Embracer Group kết luận.

Vào đầu năm 2023, Tập đoàn Embracer có đến 138 công ty con. Trong quá trình tái cơ cấu, công ty đã đóng cửa hoặc bán một số công ty và tiến hành sa thải hàng loạt những công ty khác. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Tập đoàn Embracer đã sa thải tổng cộng 1.387 người.