Một loạt tài khoản Genshin Impact đăng ký theo địa chỉ Email 04/2024 cũng hoàn toàn miễn phí dành cho người chơi dưới đây.

STT TÀI KHOẢN Genshin Impact MẬT KHẨU Genshin Impact
1 Tài khoản: mgmgfy@hotmail.com Mật khẩu: 911222
2 Tài khoản: veronika.imrickova@gmail.com Mật khẩu: Nickaimrickova99
3 Tài khoản: Truongkhanhminh2016@mail.com Mật khẩu: ngocMINHaz13
4 Tài khoản: annathomboy@gmail.com Mật khẩu: thoms0n658
5 Tài khoản: lolcorobie@gmail.com Mật khẩu: lol123
6 Tài khoản: cothuchoanhden78@gmail.com Mật khẩu: thutinh987#
7 Tài khoản: enrico1976@live.de Mật khẩu: otto689867
8 Tài khoản: tamanhxuki@gmail.com Mật khẩu: 0973226753
9 Tài khoản: brand2021@gmail.com Mật khẩu: 123456789
10 Tài khoản: lawpaul1920@gmail.com Mật khẩu: paul1law1
11 Tài khoản: fullbilgi@gmail.com Mật khẩu: agit2131
12 Tài khoản: softdavid3@gmail.com Mật khẩu: davidmostsoft3
13 Tài khoản: utheneravip@gmail.com Mật khẩu: vipcocacc
14 Tài khoản: dosakdldj@naver.com Mật khẩu: qwerasdf
15 Tài khoản: mrchallenger3@gmail.com Mật khẩu: jackjones333
16 Tài khoản: nuwara5426@gmail.com Mật khẩu: jonathanwick2654
17 Tài khoản: zuvere82902@gmail.com Mật khẩu: whoiam625
18 Tài khoản: linda922@gmail.com Mật khẩu: linda5526321145
19 Tài khoản: scream82902@gmail.com Mật khẩu: 64851325454
20 Tài khoản: snuff102@gmail.com Mật khẩu: whatthefuck102
21 Tài khoản: danielset95@gmail.com Mật khẩu: 123456789
22 Tài khoản: drstrange01@hotmail.com Mật khẩu: 3569851426
23 Tài khoản: nhenhnag8173@gmail.com Mật khẩu: longya7724
24 Tài khoản: longdeptrai38@gmailcom Mật khẩu: 3ue3982
25 Tài khoản: biancuocdoi99@gmail.com Mật khẩu: 28392398
26 Tài khoản: chanel39@gmail.com Mật khẩu: chanel2902
27 Tài khoản: loitubiet99@gmail.com Mật khẩu: loi94029
28 Tài khoản: tuyettinhcoc89@gmail.com Mật khẩu: tuyettinh38302
29 Tài khoản: landautagapnho99@gmail.com Mật khẩu: nhooi29302
30 Tài khoản: samurai39@gmail.com Mật khẩu: 112893023
31 Tài khoản: dapancuaban83@gmail.com Mật khẩu: dapan3o23io
32 Tài khoản: phamtrungtin88@gmail.com Mật khẩu: tin3839293
33 Tài khoản: dilamdem33@gmail.com Mật khẩu: 3903923
34 Tài khoản: caikeovang92@gmail.com Mật khẩu: viza3832393
35 Tài khoản: sendeafhi@gmail.com Mật khẩu: 390s2383
36 Tài khoản: sademieueh388993@gmail.com Mật khẩu: 9e920329
37 Tài khoản: jossfrarufed33@gmail.com Mật khẩu: 4ye8292
38 Tài khoản: cauvongsaumua77@gmail.com Mật khẩu: 727323
39 Tài khoản: bautroitrongxanh66@gmail.com Mật khẩu: khiem28023
40 Tài khoản: tranvanphuc89@gmail.com Mật khẩu: phuc2389
41 Tài khoản: topteen47@gmail.com Mật khẩu: dean3844
42 Tài khoản: daniel3829@gmail.com Mật khẩu: daniel38429
43 Tài khoản: weeken58_485@gmail.com Mật khẩu: 4u93929
44 Tài khoản: alaskafendy77@gmail.com Mật khẩu: 39304232
45 Tài khoản: dilamdem33@gmail.com Mật khẩu: 3903923
46 Tài khoản: phamtrungtin88@gmail.com Mật khẩu: tin3839293
47 Tài khoản: lionsea43@gmail.com Mật khẩu: 47r939294
48 Tài khoản: thuykieu88@gmail.com Mật khẩu: 384828
49 Tài khoản: saynang38@gmail.com Mật khẩu: 4ur9302
50 Tài khoản: coronoman1@gmail.com Mật khẩu: virusboosted1111
51 Tài khoản: Dungdinheem@gmail.com Mật khẩu: tudithong
52 Tài khoản: hieudzvai@gmail.com Mật khẩu: feemne
53 Tài khoản: Comacoxi@gmail.com Mật khẩu: 7887
54 Tài khoản: dominika.gorol@gmail.com Mật khẩu: pomidor15
55 Tài khoản: bigxantares@gmail.com Mật khẩu: kingxantares1
56 Tài khoản: huynh.thiphan@yahoo.com Mật khẩu: phanmurua
57 Tài khoản: gamergamerst@gmail.com Mật khẩu: 8645384558st
58 Tài khoản: tonghoang80@yahoo.com.vn Mật khẩu: Hoang0976220158
59 Tài khoản: Aishikchowdhury@gmail.com Mật khẩu: Askar200
60 Tài khoản: kirilyukalexandra@gmail.com Mật khẩu: matsumototakanori
61 Tài khoản: killma82nager51@gmail.com Mật khẩu: 123456789
62 Tài khoản: Pro6829@gmail.com Mật khẩu: prouser659
63 Tài khoản: tranthudungle@gmail.com Mật khẩu: haysongtotn
64 Tài khoản: Pro82923@gmail.com Mật khẩu: 123456789
65 Tài khoản: andreiterns0253@gmail.com Mật khẩu: 9499535568
66 Tài khoản: robinson0105@gmail.com Mật khẩu: drobtk29
67 Tài khoản: Busterjay10@gmail.com Mật khẩu: perez2003
68 Tài khoản: ranchdressing104@gmail.com Mật khẩu: 12345678910
69 Tài khoản: michael8202@gmail.com Mật khẩu: 0234587412abc
70 Tài khoản: zuvere7292@gmail.com Mật khẩu: whoiam625
Acc Genshin Impact đầy đủ nhân vật 04/2024
STT TÀI KHOẢN MẬT KHẨU
1 Tài khoản: thethaihuongly92 Mật khẩu: ly383929
2 Tài khoản: keobonggon38923 Mật khẩu: keo390209
3 Tài khoản: embangqua7379 Mật khẩu: 4r3993
4 Tài khoản: ngongiodaumau383003 Mật khẩu: fae3303
5 Tài khoản: tinhyeukhunglong832893 Mật khẩu: tinh3892033
6 Tài khoản: juliadeyduau28398300 Mật khẩu: julia839293
7 Tài khoản: kehuydiet9927382893 Mật khẩu: fheu339832
8 Tài khoản: capnhatngay38e939 Mật khẩu: rye83033
9 Tài khoản: binxingnaorhdu78394 Mật khẩu: jsieia83389
10 Tài khoản: cuocsongkhonganh3832 Mật khẩu: 383e39283
11 Tài khoản: khidanongkhoc289102 Mật khẩu: 3e893923
12 Tài khoản: neumotlan38e93 Mật khẩu: fhu899e2
13 Tài khoản: trinhduyetweb8393 Mật khẩu: fh8373823
14 Tài khoản: phuongtroinoiay38392 Mật khẩu: a3379e923
15 Tài khoản: phaidaucuoctinh3939 Mật khẩu: tuan3834
Acc Genshin Impact chưa ai đăng nhập
STT TÀI KHOẢN Genshin Impact MẬT KHẨU Genshin Impact
1 Tài khoản: banglimtim38303094 Mật khẩu: 38e92932
2 Tài khoản: maitruongngayxua3892304 Mật khẩu: 48r93932
3 Tài khoản: mdingeywystarser3839892 Mật khẩu: 3he9q99293
4 Tài khoản: khitoicodon830203 Mật khẩu: ry383923
5 Tài khoản: loilamdaqua383993 Mật khẩu: 88892929
6 Tài khoản: helpme88e93293 Mật khẩu; rye8d9393
7 Tài khoản: cuocdoilamotcuonphim38392 Mật khẩu: 38e929283
8 Tài khoản: ngamnghicuocdoi2901 Mật khẩu: uoq2939
9 Tài khoản: lamlaicuocdoi293902 Mật khẩu: 893090202
10 Tài khoản: baibienthanthuong28892 Mật khẩu: 498929323
11 Tài khoản: haydeanhyeuem3903 Mật khẩu: 4yr8293221
12 Tài khoản: dameruduje38 Mật khẩu: 494020494
13 Tài khoản: nhatkicuatoi39034 Mật khẩu: fhsuyy89323
14 Tài khoản: locthinh_27392 Mật khẩu: 5yr8983023
15 Tài khoản: suynghitronganh38392 Mật khẩu: dgwyw82
16 Tài khoản: tiengchimrung489 Mật khẩu: 4y82932
17 Tài khoản: sedingaiehfywe383 Mật khẩu: dgwyw873
18 Tài khoản: dongbangshinki33 Mật khẩu: 439092030
19 Tài khoản: miniwworlduruw3794 Mật khẩu: fuiri383923
20 Tài khoản: qeenkedimaefo38389 Mật khẩu: qen38392
Acc Genshin Impact VIP miễn phí 04/2024
STT TÀI KHOẢN MẬT KHẨU
1 Tài khoản: nhungconnhauxomtro3304 Mật khẩu: nhau3839249
2 Tài khoản: kimshinrea37483 Mật khẩu: minh373929
3 Tài khoản: heniken47493489 Mật khẩu: 84934892
4 Tài khoản: startemnigeu38393 Mật khẩu: fhiwe9394
5 Tài khoản: tepstemcimwa38494 Mật khẩu: tr839839
6 Tài khoản: flashruseysye4859 Mật khẩu: fhsueui23983
7 Tài khoản: polimeaver484 Mật khẩu: truong849443
8 Tài khoản: stopteen43894 Mật khẩu: fteuri3848
9 Tài khoản: hamhaivan384894 Mật khẩu: fgeuw83744
10 Tài khoản: sakurademaee2839 Mật khẩu: sakura38293
11 Tài khoản: lionsea43@gmail.com Mật khẩu: 47r939294
12 Tài khoản: thuykieu88@gmail.com Mật khẩu: 384828
13 Tài khoản: hoahauhoavu474024 Mật khẩu: sebre898389
14 Tài khoản: trawedemrufbueu98394 Mật khẩu: li393044
15 Tài khoản: miumacaresui38304 Mật khẩu: fheuwisyu37838
16 Tài khoản: astralxelac384920 Mật khẩu: 38398492349
17 Tài khoản: trangtran474934 Mật khẩu: tran8393494
18 Tài khoản: dichdecmetqua383949 Mật khẩu: 489e929383