Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán mã đề 119
Thực hiện: Ban chuyên môn 
Môn Toán - Mã đề: 119 -
1.A2.B3.A4.D5.B6.D7.B8.D9.B10.C
11.A12.A13.A14.B15.A16.B17.D18.A19.B20.C
21.C22.D23.D24.B25.C26.B27.28.29.C30.C
31.B32.D33.B34.D35.C36.C37.C38.A39.A40.C
41.42.43.A44.45.46.47.48.49.50.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán mã đề 119
Câu 46: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại C, AB = V3a và AC = a. Biết góc giữa đường thẳng B'C và mặt phẳng (ABC) bằng 30°, thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng.
Lưu ý: đáp án khoanh trong đề là bài làm của thí sinh, có thể không chính xác
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán mã đề 119 De-thi-tot-nghiep-thpt-2024-mon-toan-ma-119-1-result_1
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán mã đề 119 De-thi-tot-nghiep-thpt-2024-mon-toan-ma-119-2-result
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán mã đề 119 De-thi-tot-nghiep-thpt-2024-mon-toan-ma-119-3-result
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán mã đề 119 De-thi-tot-nghiep-thpt-2024-mon-toan-ma-119-4-result
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán mã đề 119 De-thi-tot-nghiep-thpt-2024-mon-toan-ma-119-5-result