Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2024 - Mã đề 116
Thực hiện: Ban chuyên môn 
Môn Toán - Mã đề: 116 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2024 - Mã đề 116
Câu 29: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua với mặt phẳng (P):2x-y+3z-1= 0 có phương trình là
A.x 13y-5z+5= 0.          C.x-13y-5z-5= 0.
B. x+2y+z-4=0.            D. 2x-11y5z = 0.
Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là bài làm của thí sinh, có thể không chính xác
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2024 - Mã đề 116 Dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-toan-2024-116-result_1
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2024 - Mã đề 116 Dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-toan-2024-116-2-result
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2024 - Mã đề 116 Dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-toan-2024-116-3-result
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2024 - Mã đề 116 Dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-toan-2024-116-4-result
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2024 - Mã đề 116 Dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-toan-2024-116-5-result