Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 122
Thực hiện: Ban chuyên môn 
Môn Toán - Mã đề: 122 - 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 122
Câu 10: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; – 4) và B(3; – 2; 0). Vectơ AB có tọa độ là
A. (-2;4;-4).         B. (2;0; -2).
C. (4;0;-4).          D. (2;-4;4).
Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là bài làm của thí sinh, có thể không chính xác
Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 122 Dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-toan-2024-122-result
Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 122 Dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-toan-2024-122-2-result
Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 122 Dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-toan-2024-122-3-result
Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 122 Dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-toan-2024-122-4-result
Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 122 Dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-toan-2024-122-5-result