Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán - Mã đề 121 năm 2024
Thực hiện: Ban chuyên môn 
Môn Toán - Mã đề: 121 -
1.D2.A3.C4.D5.A6.C7.D8.C9.C10.D
11.B12.B13.A14.C15.D16.D17.A18.A19.B20.D
21.A22.A23.D24.B25.A26.B27.B28.D29.D30.B
31.A32.D33.A34.B35.A36.D37.D38.D39.B40.D
41.B42.A43.44.A45.B46.D47.48.49.B50.
 
Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán - Mã đề 121 năm 2024
Câu 31: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 20 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động thẳng, chậm dần đều với vận tốc biến thiên theo thời gian được xác định bởi quy luật v(t) = – 4t+20 (m/s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh. Quãng đường ô tô đi được từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh đến khi xe dừng hẳn bằng?
B. 48 m.         C. 32 m.           D. 30 m.            A. 50 m.
Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là bài làm của thí sinh, có thể không chính xác
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán - Mã đề 121 năm 2024 De-thi-tot-nghiep-thpt-2024-mon-toan-ma-121-2024-1-result_4
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán - Mã đề 121 năm 2024 De-thi-tot-nghiep-thpt-2024-mon-toan-ma-121-2024-2-result
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán - Mã đề 121 năm 2024 De-thi-tot-nghiep-thpt-2024-mon-toan-ma-121-2024-3-result
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán - Mã đề 121 năm 2024 De-thi-tot-nghiep-thpt-2024-mon-toan-ma-121-2024-4-result
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán - Mã đề 121 năm 2024 De-thi-tot-nghiep-thpt-2024-mon-toan-ma-121-2024-5-result