Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán - Mã đề 123
Thực hiện: Ban chuyên môn 
Môn Toán - Mã đề: 123 - 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán - Mã đề 123
Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình logi
A. (0; +∞).
B. (-co; 0).
C. log4 b.
D. y = log3x.
Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là bài làm của thí sinh, có thể không chính xác
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán - Mã đề 123 De-thi-tn-thpt-mon-toan-ma-de-123-2024-result
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán - Mã đề 123 De-thi-tn-thpt-mon-toan-ma-de-123-nam-2024-2-result_1
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán - Mã đề 123 De-thi-tn-thpt-mon-toan-ma-de-123-nam-2024-3-result_1
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán - Mã đề 123 De-thi-tn-thpt-mon-toan-ma-de-123-nam-2024-4-result_1
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán - Mã đề 123 De-thi-tn-thpt-mon-toan-ma-de-123-nam-2024-5-result_1