Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 120 môn Toán
Thực hiện: Ban chuyên môn 
Môn Toán - Mã đề: 120 - 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 120 môn Toán Dangcapnhat
Đề thi tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 120 môn Toán
Câu 14: Từ một đội văn nghệ gồm 6 nam và 5 nữ, có bao nhiêu cách chọn một nam và một nữ để hát song ca với nhau?
A. 55.
B. 110.
C. 11.
D. 30.
Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là bài làm của thí sinh, có thể không chính xác
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 120 môn Toán De-thi-tn-thpt-ma-de-120-mon-toan-2024-result
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 120 môn Toán De-thi-tn-thpt-mon-toan-ma-de-120-nam-2024-2-result_1
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 120 môn Toán De-thi-tn-thpt-mon-toan-ma-de-120-nam-2024-3-result_1
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 120 môn Toán De-thi-tn-thpt-mon-toan-ma-de-120-nam-2024-4-result_1
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 120 môn Toán De-thi-tn-thpt-mon-toan-ma-de-120-nam-2024-5-result_1