Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã đề 118
Thực hiện: Ban chuyên môn 
Môn Toán - Mã đề: 118 - 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã đề 118
Câu 22: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f (0) - K.Yxe B. Hàm số giữ cho đồng biểu khoảng nào đây?
A. (2; +∞).
B. (0;5).
C. (-00; 2).
D. (-∞; +∞).
Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là bài làm của thí sinh, có thể không chính xác
Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã đề 118 De-thi-tn-thpt-mon-toan-ma-de-118-2024-result
Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã đề 118 De-thi-tn-thpt-mon-toan-ma-de-118-2024-2-result
Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã đề 118 De-thi-tn-thpt-mon-toan-ma-de-118-2024-3-result
Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã đề 118 De-thi-tn-thpt-mon-toan-ma-de-118-2024-4-result
Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã đề 118 De-thi-tn-thpt-mon-toan-ma-de-118-2024-5-result